Quản lý nhân sự, Tiền lương

Bạn đang là  nhà quản lý của một doanh nghiệp, bạn đang cần một giải pháp quản lý tiền lương hiệu quả cho nhân viên giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn trong việc quản lý nhân sự tiền lương cho doanh nghiệp. Thế Giới Thiết Bị An Ninh sẽ giúp bạn quản lý nhân sự, tiền lương một cách tốt nhất thông qua việc cung cấp đến khách hàng phần mềm Quản lý nhân sự, Tiền lương đem đến cho khách hàng giải pháp quản lý tốt nhất hiện nay. 

Với phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương giúp các nhà quản lý giải quyết những khó khăn trong công tác quản lý: 

- Giải quyết triệt để bài toán chấm công: Quản lý thời gian làm thêm, quản lý chi tiết từng ca làm việc của từng công nhân, từng phòng ban … Giúp cho doanh nghiệp tránh tình trạng tính công thiếu, sai cho người lao động.
- Quản lý chi tiết thông tin nhân viên, tiến trình lịch sử công tác, quá trình luân chuyên, mức lương qua từng giai đoạn thời kỳ…

- Hệ thống thưởng, phạt chi tiết rõ ràng theo từng tháng, quý, năm.

- Hệ thống tính toán lương tự động, nhanh chóng tránh tình trạng sai sót trong quá trình tính lương. Với sự kết hợp module chấm công, đánh giá, bảo hiểm đảm bảo đồng bộ, xuyên suốt quá trình quản lý nhân sự tiền lương, thướng và chế độ cho nhân viên.

- Hỗ trợ các tiện ích về cảnh báo: Hết hạn hợp đồng, sinh nhật, cảnh báo đến hạn tăng lương, chứng minh thư…
- Hệ thống báo cáo đa dạng, chi tiết theo từng module chức năng trong phần mềm

Không có sản phẩm trong danh mục này.
ads